بررسی قیمت آپارتمان در سال 98

خانه  /  مقالات

بررسی قیمت آپارتمان در سال 98

بررسی قیمت آپارتمان در سال 98

27 فروردين 1399  /
  • مقالات

منطقه چهارده میدان سرآسیاب دولاب کوی خراسانی جنب مسجد حجت کوی رضوانی کوی شرفی آپارتمان چهار طبقه تک واحدی طبقه همکف چهل متری با چهار متر حیاط خلوت منطقه چهارده میدان سرآسیاب دولاب کوی خراسانی جنب مسجد حجت کوی رضوانی کوی شرفی

با سلام ، یک آپارتمان 95 متری تک واحد بدون آسانسور و پارکینک طبقه 4 سال ساخت 1381 ممنون از راهنمایی شما حهت تعیین قیمت . ادرس خانی آباد نو شهرک بعثت میعاد شمالی کوچه شهید رشیدی ضمنا منزل مسکونی سند اوقافی دارد . با سپاس فراوان با سلام ، یک آپارتمان 95 متری تک واحد بدون آسانسور و پارکینک طبقه 4 سال ساخت 1381 ممنون از راهنمایی شما حهت تعیین قیمت . ادرس خانی آباد نو شهرک بعثت میعاد شمالی کوچه شهید رشیدی ضمنا منزل مسکونی سند اوقافی دارد . با سپاس فراوان

با سلام ، یک آپارتمان 95 متری تک واحد بدون آسانسور و پارکینک طبقه 4 سال ساخت 1381 ممنون از راهنمایی شما حهت تعیین قیمت . ادرس خانی آباد نو شهرک بعثت میعاد شمالی کوچه شهید رشیدی ضمنا منزل مسکونی سند اوقافی دارد . با سپاس فراوان آپارتمان چهار طبقه تک واحدی طبقه همکف چهل متری با چهار متر حیاط خلوت منطقه چهارده میدان سرآسیاب دولاب کوی خراسانی جنب مسجد حجت کوی رضوانی کوی شرفی آپارتمان چهار طبقه تک واحدی طبقه همکف چهل متری با چهار متر حیاط خلوت منطقه چهارده میدان سرآسیاب دولاب کوی خراسانی جنب مسجد حجت کوی رضوانی کوی شرفی آپارتمان چهار طبقه تک واحدی طبقه همکف چهل متری با چهار متر حیاط خلوت

منطقه چهارده میدان سرآسیاب دولاب کوی خراسانی جنب مسجد حجت کوی رضوانی کوی شرفی آپارتمان چهار طبقه تک واحدی طبقه همکف چهل متری  منطقه چهارده میدان سرآسیاب دولاب کوی خراسانی جنب مسجد حجت کوی رضوانی کوی شرفی آپارتمان چهار طبقه تک واحدی طبقه همکف چهل متری با چهار متر حیاط خلوت با چهار متر حیاط خلوت

منطقه چهارده میدان سرآسیاب دولاب کوی خراسانی جنب مسجد حجت کوی رضوانی کوی شرفی آپارتمان چهار طبقه تک واحدی طبقه همکف چهل متری با چهار متر حیاط خلوت

 

با سلام ، یک آپارتمان 95 متری تک واحد بدون آسانسور و پارکینک طبقه 4 سال ساخت 1381 ممنون از راهنمایی شما حهت تعیین قیمت . ادرس خانی آباد نو شهرک بعثت میعاد شمالی کوچه شهید رشیدی ضمنا منزل مسکونی سند اوقافی دارد . با سپاس فراوان

تیتر این قسمت که باید ضخیم باشد

با سلام ، یک آپارتمان 95 متری تک واحد بدون آسانسور و پارکینک طبقه 4 سال ساخت 1381 ممنون از راهنمایی شما حهت تعیین قیمت . ادرس خانی آباد نو شهرک بعثت میعاد شمالی کوچه شهید رشیدی ضمنا منزل مسکونی سند اوقافی دارد . با سپاس فراوان با سلام ، یک آپارتمان 95 متری تک واحد بدون آسانسور و پارکینک طبقه 4 سال ساخت 1381 ممنون از راهنمایی شما حهت تعیین قیمت . ادرس خانی آباد نو شهرک بعثت میعاد شمالی کوچه شهید رشیدی ضمنا منزل مسکونی سند اوقافی دارد . با سپاس فراوان